Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ông Võ Văn Thưởng: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có chuyển biến

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh đã có chuyển biến thực chất trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ để chuẩn bị nguồn nhân sự trước mắt và lâu dài.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, sáng 29/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tán thành với báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương và các ý kiến đại biểu tham luận.

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh trong thành tích chung của đất nước có sự đóng góp của toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng, trong đó nổi bật nhất là đã tập trung làm tốt công tác tham mưu chiến lược về tổ chức xây dựng Đảng, hoàn thành xây dựng 62 đề án, nhiệm vụ.

Trong đó, đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 44 văn bản, nhất là đã tham mưu trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành 2 Nghị quyết về xây dựng tổ chức cơ sở đảng nâng cao chất lượng đảng viên; Đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị và Kết luận về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, góp phần thực hiện toàn diện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng mà Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

quy hoach can bo anh 1

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo Thường trực Ban Bí thư, công tác Tổ chức xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tập trung chỉ đạo thực hiện đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành bước đầu ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Đặc biệt, trong công tác xây dựng, tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, toàn ngành đã tập trung tham mưu cho cấp ủy triển khai việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, đã kết nạp trên 120.000 đảng viên nâng tổng số đảng viên cả nước hiện nay lên hơn 5,3 triệu đảng viên, đồng thời rà soát sàng lọc 7.600 đảng viên, đưa 3.354 đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả về cơ bản đã đạt được các mục tiêu Nghị quyết 18 của Trung ương đề ra, đã tổ chức triển khai 11 mô hình mới thí điểm về tổ chức và kiêm nhiệm chức danh tại 63 tỉnh, thành phố.

Kết quả tinh giản biên chế vượt mục tiêu đề ra, đồng thời tiếp tục tham mưu tinh giản biên chế, tăng cường công tác quản lý biên chế, chấm dứt việc giao biên chế không đúng thẩm quyền, tự giao biên chế vượt quá số lượng cho phép.

quy hoach can bo anh 2

Toàn cảnh hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: “Mấy năm gần đây chúng ta có chuyển biến thực chất trong xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; đổi mới mạnh mẽ toàn diện công tác cán bộ để chuẩn bị nguồn nhân sự trước mắt và lâu dài; đã tập trung thực hiện nghiêm công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử; khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung".

Đặc biệt, bước đầu thực hiện nghiêm chủ trương khuyến khích cán bộ từ chức khi có khuyết điểm, kịp thời thay thế cán bộ bị kỷ luật, cán bộ năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, kiên trì thực hiện "có vào, có ra, có lên, có xuống" trong công tác cán bộ”.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhất trí 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng, đồng thời đề nghị Ngành tổ chức Xây dựng Đảng triển khai toàn diện, đồng bộ 2 Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, tiếp tục tham mưu xây dựng các quy định của Đảng đảm bảo đồng bộ, liên thông.

Nhấn mạnh đổi mới nhiều hơn nữa trong công tác cán bộ, đảm bảo khách quan, nhiều chiều, bằng sản phẩm, kết quả cụ thể, gắn cá nhân với tập thể, thực hiện tốt đánh giá cán bộ gắn liền với phê bình và tự phê bình, ông Võ Văn Thưởng đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải đánh giá để góp phần thúc đẩy cán bộ năng động, sáng tạo, dám làm, vì lợi ích chung, hy sinh mục đích cá nhân; đánh giá góp phần thúc đẩy rèn luyện cán bộ.

"Tròn quá, tạo không khí tròn vo 'nước sông không phạm nước giếng', đến thời sẽ lên; nhấn mạnh mặt này xem nhẹ mặt kia là không được”, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị cần làm rõ mối quan hệ cấp ủy, người đứng đầu, tập thể và cá nhân. Bởi khi làm quy trình 5 bước thì tinh thần dân chủ được phát huy, nhưng trách nhiệm lãnh đạo lại chưa được phát huy, dẫn đến khi cán bộ có vấn đề thì người đứng đầu né tránh trách nhiệm, trong khi quy định của Đảng lại quy định rất nghiêm khắc vai trò người đứng đầu.

Đề nghị kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng không chỉ chọn đúng người, đáp ứng nhu cầu công tác mà còn phải mạnh dạn điều chỉnh, thay thế, tạo thống nhất, đoàn kết nội bộ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Những cuốn sách hay về xã hội

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Quốc hội dự kiến bàn 4 nội dung trong kỳ họp bất thường lần 2

Trong kỳ họp dự kiến diễn ra đầu năm 2023, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 4 nội dung, trong đó có Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

https://vov.vn/chinh-tri/ong-vo-van-thuong-co-chuyen-bien-thuc-chat-trong-xay-dung-doi-ngu-can-bo-cac-cap-post993410.vov?fbclid=IwAR1jaTKOA9LAtMJvETyx0VKJtmhCtTGn6uSIhfB0xSW7hKLM1FdTqKvDb3g

Thanh Hà/ VOV

Bạn có thể quan tâm