Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Hoàn thiện phương án nhân sự cấp cao ở Hội nghị Trung ương 15

Hội nghị Trung ương 14 nhất trí rất cao với các nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, bao gồm cả nhân sự tái cử và lần đầu tham gia.

Sáng 18/12, sau gần 5 ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII họp phiên bế mạc. Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và kết thúc sớm hơn 2 ngày so với dự kiến.

Phát biểu bế mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đề cập nhiều nội dung quan trọng của Hội nghị.

Nhất trí cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới

Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, bao gồm cả nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng thời, Trung ương giao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 15 sắp tới.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết các nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới được giới thiệu, biểu quyết với sự nhất trí cao. Ảnh: TTXVN.

Trung ương thống nhất cao với các tờ trình của Bộ Chính trị về dự kiến Chương trình, nội dung Đại hội; Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử tại Đại hội và khẳng định tinh thần chung là phải phát huy dân chủ, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu dự Đại hội.

Tổng bí thư nhấn mạnh phải thực hiện nghiêm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, trách nhiệm của cá nhân mỗi đại biểu, đặc biệt là vai trò nêu gương của các ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Ban Chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn thiện các Dự thảo để trình Đại hội XIII xem xét, quyết định.

Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, bỏ phiếu biểu quyết với sự nhất trí rất cao nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 13 đến Hội nghị Trung ương 14 khóa XII.

Ban Chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị và Ủy ban Kiểm tra Trung ương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo tổng kết và bàn giao cho Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII xem xét, quyết định khi sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của khóa tới.

Cũng tại hội nghị này, Trung ương đã xem xét Tờ trình của Bộ Chính trị và nhất trí cao quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, do đã mắc phải những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng.

Hoàn tất chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội Đảng XIII

Tổng bí thư cho biết Hội nghị Trung ương 14 tập trung thảo luận, góp ý cụ thể và thống nhất rất cao với các nội dung mà Bộ Chính trị đề nghị tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh lần cuối các dự thảo và hoàn tất việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Trung ương thống nhất cao rằng việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã hoàn thành theo đúng mục tiêu, yêu cầu, kế hoạch đề ra.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần này đã được tiến hành rất công phu, bài bản, chu đáo, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới, tiến bộ về chất so với trước.

Các văn kiện trình Đại hội Đảng lần này có nhiều nội dung đổi mới và điểm nhấn quan trọng.

Tong bi thu be mac Hoi nghi Trung uong 14 anh 1

Hội nghị Trung ương 14 hoàn thành sớm toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 18/12. Ảnh: Đoàn Bắc.

Ban Chấp hành Trung ương tin rằng Đại hội Đảng XIII sẽ tiếp tục thảo luận kỹ lưỡng, thống nhất cao trong việc hoàn chỉnh và biểu quyết thông qua các văn kiện của Đại hội, tạo cơ sở cho việc quán triệt, triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và năm 2030 cũng như mục tiêu tổng quát đã đề ra.

Đó là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân.

Cùng với đó, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.

Đặc biệt, hướng tới mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Việt Nam là nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có thu nhập cao.

Tập thể đoàn kết, gương mẫu

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết Hội nghị Trung ương 14 đã thống nhất cho rằng nhiệm kỳ qua, dù đối diện nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các lãnh đạo chủ chốt thực sự là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao, gương mẫu, bản lĩnh, trí tuệ, luôn bám sát các quan điểm, đường lối của Đảng, kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn và phù hợp, giải quyết nhiều vấn đề quan trọng.

Nhờ đó, đất nuớc đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật, tạo tiền đề cho những nhiệm kỳ tiếp theo.

Tong bi thu be mac Hoi nghi Trung uong 14 anh 2

Trung ương giao Bộ Chính trị và Tiểu ban Nhân sự tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện các phương án nhân sự để báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 15 sắp tới. Ảnh: Đoàn Bắc.

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện đường lối, thể chế, nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xử lý và giải quyết có hiệu quả những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém từ nhiều năm trước của nền kinh tế; giữ vững ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô; lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức thấp.

Đặc biệt, Tổng bí thư ghi nhận kết quả kiểm soát và ngăn chặn đại dịch Covid-19; thực hiện có hiệu quả "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Tình trạng tham nhũng bước đầu được ngăn chặn và có thuyên giảm

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Theo Tổng bí thư, thế và lực của đất nước được tăng cường; giữ vững độc lập, chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Uy tín, vị thế của Đảng, của đất nước ngày càng được khẳng định và nâng cao trên trường quốc tế, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đặc biệt coi trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được nhiều kết quả rõ rệt.

Tổng bí thư nhấn mạnh tình trạng tham nhũng bước đầu được ngăn chặn và có thuyên giảm, nhiều vấn đề khá phức tạp, nhạy cảm đặt ra và thực hiện từ nhiều năm trước nhưng hiệu quả thấp, nhiệm kỳ này đã đạt kết quả quan trọng. Đặc biệt, vấn đề xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng được kết hợp chặt chẽ, hài hòa, hiệu quả.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là điểm tựa cho những năm tiếp theo tạo niềm tin, khí thế mới để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, tận dụng thời cơ đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới.

Trung ương bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị khóa mới

Dưới sự điều hành của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

'Lo chong tham nhung van nong' hinh anh

'Lò chống tham nhũng vẫn nóng'

0

"Tổng bí thư đã nhiều lần kết luận công khai rằng công tác đấu tranh PCTN không dừng, không nghỉ, không chùng xuống mà còn quyết liệt hơn", Phó trưởng ban Nội chính Trung ương nói.

Hoài Thu

Bạn có thể quan tâm