Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Sẽ không còn doanh nghiệp quốc phòng làm kinh tế đơn thuần

Luật Quốc phòng (sửa đổi) vừa được thông qua quy định dự án đầu tư xây dựng ở địa bàn trọng điểm phải có tính lưỡng dụng, sẵn sàng chuyển sang phục vụ nhu cầu quốc phòng.

Sáng 8/6, Luật Quốc phòng (sửa đổi) được Quốc hội thông qua với 88,3% ý kiến tán thành. Với 7 Chương và 40 điều, Luật Quốc phòng quy định nguyên tắc, chính sách; hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng.

Trước khi biểu quyết, các đại biểu đã nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật; biểu quyết thông qua Điều 15 của luật này về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội, kết hợp kinh tế - xã hội với phòng và Điều 30 quy định nguyên tắc hoạt động và trường hợp sử dụng vũ trang nhân dân.

Se khong con doanh nghiep quoc phong lam kinh te don thuan anh 1
88,3% đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi). Ảnh: Bá Chiêm.

Về ý kiến đề nghị quy định cụ thể phạm vi, hoạt động phục vụ mục đích quốc phòng với việc làm kinh tế đơn thuần, theo Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng Bộ Quốc phòng đang thực hiện việc tái cơ cấu, sắp xếp lại các doanh nghiệp theo quyết định của Thủ tướng (giảm từ 88 xuống còn 17 doanh nghiệp), sẽ không còn doanh nghiệp quốc phòng hoạt động kinh tế đơn thuần.

Các doanh nghiệp này phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bình đẳng như các doanh nghiệp khác.

Các đoàn kinh tế - quốc phòng được tổ chức, hoạt động theo đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật, đứng chân và hoạt động chủ yếu tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người... có nhiệm vụ tham gia xóa đói, giảm nghèo, củng cố và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân; đồng thời là đơn vị quản lý, huấn luyện dự bị động viên, sẵn sàng mở rộng, chuyển thành các đơn vị bộ đội chủ lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng. Vì vậy, quy định như dự thảo Luật là phù hợp.

Se khong con doanh nghiep quoc phong lam kinh te don thuan anh 2
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi). Ảnh: Quân Minh.

Điều 15 Luật Quốc phòng (sửa đổi) quy định kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng là sự gắn kết mọi hoạt động quốc phòng với các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội có sự thống nhất quản lý, điều hành của Nhà nước để góp phần củng cố, tăng cường quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiệm vụ kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng bao gồm: Nhà nước có kế hoạch, chương trình kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong từng thời kỳ; Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành, vùng, địa phương, các dự án quan trọng quốc gia, khu vực biên giới, hải đảo, địa bàn chiến lược phải kết hợp với quốc phòng, phù hợp với chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan lập kế hoạch về nhu cầu quốc phòng và khả năng kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội trong thời bình, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, tình trạng chiến tranh; tổ chức, xây dựng khu kinh tế - quốc phòng; tổ chức, quản lý hoạt động của doanh nghiệp phục vụ quốc phòng và đơn vị quân đội được giao thực hiện nhiệm vụ kinh tế kết hợp với quốc phòng theo quy định của pháp luật, phù hợp với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ, ngành, địa phương xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phải được Bộ Quốc phòng cho ý kiến, tham gia thẩm định theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ phải tuân thủ yêu cầu về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng theo quy định của luật có liên quan.

Một số dự án đầu tư xây dựng ở địa bàn trọng điểm về quốc phòng phải có tính lưỡng dụng, sẵn sàng chuyển sang phục vụ nhu cầu quốc phòng.

Theo luật, Chính phủ quy định chi tiết điều này.

Luật Cảnh sát biển có gì đặc biệt? Theo dự thảo, Luật Cảnh sát biển Việt Nam quy định rõ trường hợp lực lượng này được truy đuổi, nổ súng và sử dụng phương tiện kỹ thuật để thu thập thông tin, xử lý vi phạm.

Máy tính Quốc hội treo vì nhiều đại biểu bấm nút hàng trăm lượt

Trong khoảng 40 phút sáng 6/6, các đại biểu bấm gần 8.000 lần đăng ký chất vấn Bộ trưởng GD-ĐT. Trong khi đó, hệ thống máy tính chỉ có khả năng tiếp nhận 80 đại biểu mỗi đợt.

Bá Chiêm

Bạn có thể quan tâm