Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

QUIZZ

Vì sao Tô Định phải cắt tóc, cạo râu trốn chạy về Trung Quốc?

Sau khi sang nước ta, Tô Định tiến hành chính sách cai trị độc đoán, bóc lột nhân dân thậm tệ. Cuối cùng, hắn bị đánh đuổi, phải bỏ chạy về phương Bắc.

Hai Ba Trung anh 1

Câu 1. Cuộc khởi nghĩa nào khiến Tô Định phải cắt tóc, cạo râu, vứt bỏ ấn tín trốn chạy về Trung Quốc?

 • Lê Chân
 • Hai Bà Trưng
 • Bà Triệu
 • Lý Bí

Căm thù ách thống trị tàn bạo của nhà Hán, năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược. Trước khí thế nghĩa quân, viên thái thú Tô Định hoảng sợ phải cắt tóc, cạo râu, vứt bỏ ấn tín, trà trộn vào đám loại quân trốn chạy về Trung Quốc.

Hai Ba Trung anh 2

Câu 2. Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa chống ách đô hộ của triều đại phương Bắc nào?

 • Đông Hán
 • Nam Hán
 • Bắc Hán
 • Tây Hán

Nhà Hán được Lưu Bang thành lập vào năm 206 trước Công nguyên, chia làm hai giai đoạn: Tây Hán 206 trước Công nguyên đến 9 sau Công nguyên, đóng đô ở Trường An và triều Đông Hán từ năm 25 đến 220, đóng đô ở Lạc Dương. Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng chống nhà Đông Hán.

Hai Ba Trung anh 3

Câu 3. Điền từ còn thiếu vào câu thơ: Một xin rửa sạch…. / Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng?

 • Quân thù
 • Thù chồng
 • Thù này
 • Nước thù

Theo sách Thiên Nam ngũ lục, trước khi chính thức khởi nghĩa, Hai Bà Trưng tiến hành hội thề ở Hát Môn (Phúc Thọ - Hà Nôi). Tại đây, hai bà ghi lời thề: "Một xin rửa sạch nước thù / Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng / Ba kẻo oan ức lòng chồng / Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này".

Hai Ba Trung anh 4

Câu 4. Sau khi dựng cờ khởi nghĩa, Hai Bà Trưng bao vây trị sở nào khiến Tô Định hoảng sợ tháo chạy?

 • Đông Anh
 • Cổ Loa
 • Luy Lâu
 • Đông Quan

Ngay khi dựng cờ khởi nghĩa, nghĩa quân của Hai Bà Trưng đã liên tiếp giành được nhiều thắng lợi. Sau khi đánh chiếm Mê Linh, Tây Vu, Cổ Loa, Hai Bà Trưng mang quân bao vây trị sở Luy Lâu của nhà Hán. Trước sức mạnh của nghĩa quân Hai Bà, thái thú Tô Định hốt hoảng bỏ chạy.

Hai Ba Trung anh 5

Câu 5. Nghĩa quân của Hai Bà Trưng đánh chiếm được bao nhiêu thành trì?

 • 10
 • 30
 • 50
 • 65

Theo sách Hậu Hán thư cùng nhiều bộ chính sử của nước ta, nghĩa quân của Hai Bà Trưng chiếm được 65 thành trì của quân Hán và tự lập làm vua.

Hai Ba Trung anh 6

Câu 6. Cuộc khởi nghĩa quân của Hai Bà Trưng giúp nhân dân ta làm chủ được quận nào?

 • Giao Chỉ
 • Cửu Chân
 • Nhật Nam
 • Cả 3 quận trên

Theo sách Đại Việt sử ký tiền biên, nghĩa quân hai bà đã làm chủ được7 quận  gồm Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố, Thương Ngô, Uất Lâm, Nam Hải. Một số tư liệu khác cho rằng nghĩa quân của Hai Bà Trưng làm chủ được 4 quận gồm: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố.

Hai Ba Trung anh 7

Câu 7. Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng thất bại năm nào?

 • 43
 • 44
 • 45
 • 46

Sau khi khởi nghĩa thắng lợi, Trưng Trắc được suy tôn làm vua, đất nước giành độc lập. Ngay sau đó, nhà Hán phái Mã Viện đem quân sang xâm lược nước ta. Sau những cuộc giao tranh quyết liệt, nghĩa quân Hai Bà ngày càng suy yếu, cuối cùng thất bại vào cuối năm 43.

Hai Ba Trung anh 8

Câu 8. Hai Bà Trưng quê ở đâu?

 • Vĩnh Phúc
 • Hà Tây
 • Phú Thọ
 • Hà Nội

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, Hai Bà Trưng là dòng dõi Lạc tướng ở Mê Linh (Hà Nội ngày nay). Mê Linh là huyện cực Bắc của thủ đô Hà Nội, được thành lập năm 1977. Giai đoạn từ 1991-2008, huyện Mê Linh được sáp nhập vào tỉnh Vĩnh Phúc, sau đó trở lại với thủ đô Hà Nội.


Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa Căm thù nợ nước, thù nhà, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã mở đầu cho phong trào đấu tranh chống Bắc thuộc của dân tộc ta.

Quang Trung - Nguyễn Huệ và diệu kế quét sạch 50.000 quân Xiêm

Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút năm 1785 là một trong những chiến công chói lọi của Quang Trung - Nguyễn Huệ.

Nguyễn Thanh Điệp

Video: VTV

Bạn có thể quan tâm