Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Timeline Tiểu Sử

Tiểu sử tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Sáng 2/3, ông Võ Văn Thưởng được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

tan Chu tich nuoc anh 1

Võ Văn Thưởng

CHỦ TỊCH NƯỚC

Sinh ngày 13/12/1970 tại Xã An Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long

- Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII
- Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Thường trực Ban Bí thư: Khóa XIII
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII
- Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Khóa XII
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIV, XV

Thạc sĩ Triết học, Cao cấp lý luận chính trị

1993

Phó ban rồi Trưởng ban Đại học chuyên nghiệp Thành Đoàn TP.HCM

1995 - 2000

Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Sinh viên TP.HCM

1999

Tốt nghiệp Thạc sĩ Triết học trường Đại học Tổng hợp TP.HCM

2000 - 2002

Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM; Phó chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

2002 - 2003

Phó bí thư Thành Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM

2003 - 2004

Bí thư Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản TP.HCM

2004 - 2006

Bí thư Quận ủy 12, TP.HCM

4/2006

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X

10/2006

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

1/2007

Được bầu làm Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

7/2007

Đại biểu Quốc hội khóa XII

1/2011

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI

8/2011 - 4/2014

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

4/2014 - 10/2015

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2010 - 2015

10/2015 - 2/2016

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020; được Bộ Chính trị phân công điều hành công tác Thành ủy TP.HCM

1/2016

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị khóa XII

2/2016

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

1/2021

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII

2/2021

Thường trực Ban Bí thư

3/2023

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam