Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM khẳng định chọn hiệu trưởng đúng quy trình

Trước ý kiến cho rằng việc chọn hiệu trưởng mới của ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM "có điều bất thường", trường này đã gửi báo cáo khẩn đến Bộ GD&ĐT.

Vừa qua, Hội đồng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM có nghị quyết giao PGS Nguyễn Trường Thịnh giữ chức hiệu trưởng trường này sau khi PGS Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng đương nhiệm - thôi vị trí quản lý do hết tuổi theo quy định. Hội đồng trường đang đề nghị Bộ GD&ĐT công nhận ông Nguyễn Trường Thịnh là hiệu trưởng mới.

Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng quá trình chọn tân hiệu trưởng của hội đồng trường có điều "bất thường".

Trả lời vấn đề này, PGS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng nhà trường, khẳng định Hội đồng trường đã thực hiện đúng các quy định về công tác nhân sự.

Hieu truong DH Su pham Ky thuat TP.HCM anh 1

Hội đồng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Ảnh: HCMUTE.

Ngày 21/4, trường đã có báo cáo gửi Bộ GD&ĐT về quy trình các bước bầu nhân sự hiệu trưởng mới. Cụ thể:

Bước 1: Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì hội nghị tập thể lãnh đạo trường. Trên cơ sở chủ trương bổ nhiệm, yêu cầu nhiệm vụ của trường và nguồn nhân sự trong quy hoạch, tập thể lãnh đạo trường thảo luận và đề xuất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự.

Kết quả, 100% thành viên dự cuộc họp đồng ý việc sử dụng nguồn nhân sự tại chỗ theo quy hoạch để thực hiện quy trình nhân sự đề nghị Bộ GD&ĐT công nhận hiệu trưởng. Các thành viên cũng đồng ý cơ cấu, quy trình, tiêu chuẩn hiệu trưởng theo kế hoạch 262 của tập thể lãnh đạo và Quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường.

Bước 2: Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Cuộc họp thảo luận và thống nhất cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự, sau đó tiến hành giới thiệu nhân sự.

Mỗi thành viên giới thiệu một người cho một chức vụ; người nào đạt số phiếu cao nhất, đạt tỷ lệ trên 50% tính trên tổng số người được triệu tập giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp không có người nào đạt trên 50%, chọn 2 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để giới thiệu ở các bước tiếp theo.

Kết quả, 26 phiếu giới thiệu PGS Lê Hiếu Giang (tỷ lệ 63,41%), 15 phiếu giới thiệu PGS Nguyễn Trường Thịnh (tỷ lệ 36.59%).

Bước 3: Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2) gồm 5 thành viên. Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, cuộc họp tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Mỗi thành viên lãnh đạo giới thiệu một người cho chức vụ trong số nhân sự được giới thiệu ở bước 2 hoặc giới thiệu người khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; người nào đạt số phiếu cao nhất, tỷ lệ trên 50% tính trên tổng số thành viên tập thể lãnh đạo, thì được lựa chọn.

Trường hợp không có người nào đạt trên 50%, sẽ chọn 2 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để lấy phiếu tín nhiệm tại hội nghị cán bộ chủ chốt.

Kết quả, 2/5 phiếu giới thiệu PGS Lê Hiếu Giang (tỷ lệ 40%), 3/5 phiếu giới thiệu PGS Nguyễn Trường Thịnh (tỷ lệ 60%).

Do kết quả giới thiệu tại hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng và hội nghị tập thể lãnh đạo lần thứ hai khác nhau, Hội đồng trường chỉ đạo, chọn phương án nhân sự để thực hiện các bước sau.

Hội nghị Hội đồng trường lần thứ nhất có 15/19 thành viên tham dự. Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo kết quả tại Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng và hội nghị tập thể lãnh đạo lần thứ hai và thảo luận cho ý kiến bằng phiếu kín.

100% số phiếu đồng ý: “phương án nhân sự nào được trên 50% phiếu trên tổng số danh sách thành viên Hội đồng trường thì được lựa chọn”.

Hội đồng trường đã tiến hành biểu quyết về phương án nhân sự hiệu trưởng. Kết quả, 26,31% số phiếu chọn PGS Lê Hiếu Giang; 52,63% số phiếu chọn PGS Nguyễn Trường Thịnh.

Kết quả công bố tại hội nghị và hội nghị đã kết luận: Hội đồng trường thống nhất (15/15 thành viên đồng ý) phương án được chọn phải đạt trên 50% số thành viên Hội đồng trường đồng ý thì được giới thiệu tại bước 4.

Hội đồng trường đã chọn PGS Nguyễn Trường Thịnh (52,63%) để giới thiệu tại bước kế tiếp với số phiếu 10/15 phiếu đồng ý.

Bước 4: Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì hội nghị cán bộ chủ chốt với 98/99 thành viên đã tham gia. Kết quả, 48 phiếu tín nhiệm PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh và có 48 phiếu không tín nhiệm PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh (2 phiếu không hợp lệ).

Bước 5: Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy (4 thành viên), có 3 phiếu đồng ý tín nhiệm nhân sự hiệu trưởng đối với ông Nguyễn Trường Thịnh (tỷ lệ 75%); một phiếu không đồng ý (tỷ lệ 25%).

Tiếp đó, trưởng mở hội nghị tập thể lãnh đạo lần thứ ba với 5 thành viên để cho ý kiến với nhân sự hiệu trưởng. Kết quả có 4 phiếu đồng ý tín nhiệm nhân sự hiệu trưởng đối với PGS Nguyễn Trường Thịnh (tỷ lệ 80%), một phiếu không đồng ý (tỷ lệ 20%).

Bước 6: Trường tổ chức hội nghị Đảng ủy gồm 13 thành viên, trong đó kết quả có 10 phiếu đồng ý nhân sự hiệu trưởng đối với PGS Nguyễn Trường Thịnh (tỷ lệ 76,9%), 3 phiếu không đồng ý (tỷ lệ 23,1%).

Bước 7: Tại hội nghị Hội đồng trường lần thứ hai có 16/19 thành viên có mặt, 12 phiếu đồng ý nhân sự hiệu trưởng đối với PGS.TS Nguyễn Trường Thịnh (tỷ lệ 63,15%); 4 phiếu không đồng ý (tỷ lệ 21,05%).

PGS Đỗ Văn Dũng gửi đề xuất tới tân Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn

Theo PGS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, giáo dục là “tập con” nằm trong tập lớn của xã hội. Những thay đổi đều phải từ từ, từng bước.

Minh Nhật

Bạn có thể quan tâm