Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bộ GD&ĐT yêu cầu chuẩn bị điều kiện để kiểm tra trực tuyến

Trong công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022, Bộ GD&ĐT đề cập việc thực hiện hiệu quả các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá.

Trong đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các sở GD&ĐT chuẩn bị tốt điều kiện để thực hiện kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến, bảo đảm chất lượng, chính xác, hiệu quả, công bằng, khách quan, trung thực, đánh giá đúng năng lực của học sinh.

Bộ hướng dẫn các địa phương, trường học thực hiện việc đánh giá học sinh THCS và THPT theo quy định. Bộ lưu ý việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá phù hợp kế hoạch dạy học.

Kiem tra truc tuyen anh 1

Năm học 2021-2022, các sở GD&ĐT, trường trung học cần chuẩn bị tốt điều kiện để thực hiện kiểm tra, đánh giá trực tuyến. Ảnh minh họa: Hocmai.

Các trường không kiểm tra, đánh giá những nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông; không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung phải thực hiện tinh giản và các nội dung hướng dẫn học sinh tự học ở nhà theo hướng dẫn của bộ trong điều kiện phòng, chống dịch Covid- 19.

Bộ GD&ĐT cũng đưa ra hướng dẫn kiểm tra, đánh giá đối với một số môn học, hoạt động giáo dục lớp 6. Trong đó, môn Lịch sử và Địa lý bao gồm 2 phân môn Lịch sử và Địa lý. Mỗi phân môn chọn 2 điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong một học kỳ. Bài kiểm tra, đánh giá định kỳ gồm nội dung của 2 phân môn theo tỷ lệ tương đương về nội dung dạy học của 2 phân môn tính đến thời điểm kiểm tra, đánh giá.

Môn Nghệ thuật bao gồm 2 nội dung Âm nhạc và Mỹ thuật. Mỗi nội dung chọn một kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong từng học kỳ; khuyến khích thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ thông qua bài thực hành, dự án học tập.

Bài kiểm tra, đánh giá định kỳ bao gồm 2 nội dung Âm nhạc, Mỹ thuật được thực hiện riêng theo từng nội dung tương tự như môn học đánh giá bằng nhận xét. Kết quả bài kiểm tra, đánh giá định kỳ được đánh giá mức Đạt khi cả 2 nội dung Âm nhạc, Mỹ thuật được đánh giá mức Đạt.

Đối với Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, Nội dung giáo dục của địa phương, giáo viên được phân công dạy học nội dung nào thực hiện kiểm tra, đánh giá thường xuyên nội dung đó.

Bộ khuyến khích thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kỳ thông qua bài thực hành, dự án học tập. Hiệu trưởng giao cho một giáo viên trong số các giáo viên được phân công dạy học chủ trì, thống nhất với các giáo viên còn lại để quyết định việc chọn 2 kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong mỗi học kỳ và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kỳ theo quy định.

Bộ GD&ĐT lưu ý các trường thực hiện có hiệu quả các hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá, đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ.

Đối với bài kiểm tra, đánh giá định kỳ (trên giấy hoặc trên máy tính) đánh giá bằng điểm số, việc xây dựng ma trận, đặc tả của đề kiểm tra cần phối hợp theo tỷ lệ phù hợp giữa câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận.

Bộ khuyến khích các trường xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề kiểm tra, đánh giá. Đối với các môn học, hoạt động giáo dục đánh giá bằng nhận xét, bộ khuyến khích thực hiện việc kiểm tra, đánh giá định kỳ thông qua bài thực hành, dự án học tập phù hợp với đặc thù môn học, hoạt động giáo dục.

Hỗ trợ học sinh, sinh viên có cha mẹ mất việc do dịch Covid-19

Đây là một trong những nội dung nằm trong nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 mà Bộ GD&ĐT vừa đưa ra.

Nguyễn Sương

Bạn có thể quan tâm