Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Bài giải 7 đề thi tham khảo vào lớp 10 ở Hà Nội

Giáo viên của Hệ thống giáo dục Học Mãi hướng dẫn giải đề thi tham khảo tuyển sinh lớp 10 vừa được Sở GD&ĐT Hà Nội công bố.

1. Đề thi tham khảo môn Tiếng Anh

Gợi ý đáp án phần trắc nghiệm:

1. A 2. B 3. A 4. A
5. A 6. D 7. D  8. C
9. A 10. D 11. D 12. C
13. C 14. B 15. A 16. B

17. B

18. B

19. B

20. C

21. A

22. B

23. A

24. B
25. A 26. A 27. C

28. D

29. C

30. C

31. A 

32. C

Gợi ý đáp án phần tự luận:

33. I haven't met him for 3 years.

34. If I had money, I could buy that shirt.

35. She hasn't been invited to the party.

36. She advised me not to buy that coat.

37. The Smiths, whose house had been destroyed in the explosion, were given rooms in the hotel.

38. The sun shone so brightly that Mary had to put on her sunglasses.

39. The more exercises I do, the more new words I can remember.

40. I wish I had invited her to my birthday party last week.

2. Đề thi tham khảo môn Hóa học

 1. A

2. A 

3. C 4. A
5. A 6. C 7. C 8. B

9. A

10. C

11. B 

12. A
13. B 14. C 15. A 16. B
17. B 18. C 19. A 20. D
21. A 22. D 23. D 24. B
25. A 26. C 27. B

28. A

29. D

30. A

31. A 32. A
33. A 34. B 35. A 36. D
37. D 38. B 39. D 40. D

3. Đề thi tham khảo môn Vật lý

1. C

2. C 

3. B 

4. D
5. D 6. A 7. A 8. A
09. D 10. C 11. B 12. B
13. B 14. B 15. C 16. B
17. D 18. D 19. B 20. C
21. C 22. C 23. D

24. C 

25. B 26. C 27. D

28. D 

29. A 30. B 31. B

32. A 

33. D 34. A

35. B

36. C
37. A 38. A 39. D 40. A

4. Đề thi tham khảo môn Sinh học

1. C 2.C 3.A 4.C
5.C

6.D 

7.B 8.D
9.B

10.B 

11. D 12.C
13.A 14.A

15.C 

16.A
17.C 18.D 19.A 20.A
21. C 22.B 23.D 24.D
25.B

26.A 

27.A 28.B
29.C 30.B 31. B 32.C
33.B

34.A 

35.C 36.D
37.D 38.D 39.B

40.D 

5. Đề thi tham khảo môn Địa lý

1.B

2.C 3.C 4.C
5.C 6.B 7.B 8.D
9.C 10.B 11.C 12.C
13.B

14.D

15.C

16.A
17.A 18.A 19.A 20.B

21.A

22.B 23.A 24.D
25.A

26.D 

27.A

28.A

29.C 30.B 31.A 32.C
33.D 34.A 35.D 36.D
37.C 38.A 39.D 40.C

6. Đề thi tham khảo môn Lịch sử

1.C

2.B

3.C 4.C
5.A 6.A

7.C

8.D 

9.B 10.D 11.D 12.C
13.A 14.B 15.B

16. B 

17. A 18.D 19.A

20.B

21.B 22.A

23.A

24.D
25.C 26. C 27.D 28.C

29.A

30.D 31.B 32. A
33.A 34.C 35.A 36.C
37.C 38. D

39.C 

40.A

7. Đề thi tham khảo môn Giáo dục Công dân

1. A 2. C 3. D 4. A
5. A 6. C 7. B 8. A

09. A 

10. B 11. D 12. B

13. A 

14. D 15. A 16. A

17. C

18. A

19. B 

20. B
21. A 22. D 23. B 24. A
25. A

26. C 

27. C 

28. D
29. A

30. A

31. C 32. A
33. A 34. B 35. D 36. A
37. A 38. D 39. B 40. A
20% câu hỏi trong đề thi tham khảo Tiếng Anh thuộc kiến thức nâng cao Giáo viên Nguyễn Trung Nguyên và Phạm Thị Thúy Ngọc nhận xét 20% câu hỏi trong đề thi tham khảo môn Tiếng Anh thuộc kiến thức nâng cao. Do đó, việc lấy điểm 9, 10 không dễ.

Đề thi tham khảo vào lớp 10 ở Hà Nội: Khó đạt điểm 10 môn Tiếng Anh

Một số giáo viên nhận xét nội dung đề thi tham khảo bao trùm chương trình lớp 9 và có thêm khoảng 20% kiến thức lớp 8. Đề môn Tiếng Anh khó, học sinh không dễ đạt điểm cao.

Nguyễn Sương

Bạn có thể quan tâm